12:42 sáng | 11 Tháng Bảy, 2018

Học từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Pháp luật

Tiếp nối các bài viết trước về từ vựng tiếng Nhật theo chuyên ngành, hôm nay hãy cùng AD tìm hiểu các từ ngữ thuộc chuyên ngành Pháp luật trong bài viết dưới đây nhé!

ほ う り つ 法律 Pháp luật
は ん ざ い が く 犯罪 学 Tội Phạm
ほ う そ う 法 曹 Luật sư
べ ん ご し 弁 護士 Trạng sư
さ い ば ん し ょ 裁判 所 Tòa án
さ い こ う さ い ば ん し ょ 最高 裁判 所 Tòa án tối cao
こ う と う さ い ば ん し ょ)Viết tắt 高 裁 (こ う さ い) 高等 裁判 所 Tòa thượng thẩm
ち ほ う さ い ば ん し ょ)Viết tắt 地 裁 (ち さ い) 地方 裁判 所 Tòa án cấp huyện
か ん い さ い ば ん し ょ 簡易 裁判 所 Summary Court
じ ん け ん 人 権 Quyền con người

Luật hình sự 

刑法 Luật hình sự
は ん ざ い 犯罪 Tội ác
き ょ う は く 強迫 Tấn công
い ん ぼ う 陰謀 Âm mưu
さ ぎ 詐欺 Gian lận
さ つ じ ん 殺人 Kẻ giết người
こ さ つ ざ い 故 殺 罪 Tội ngộ sát
か し つ ち し ざ い 過失 致死 罪 Ngộ sát
ぎ し ょ う 偽証 Trái với lời thề
セ ク シ ャ ル ハ ラ ス メ ン ト Quấy rối tình dục
ご う か ん 強姦 Hãm hiếp
と う な ん 盗 難 Trộm
ま ん び き 万 引 き Sự ăn trộm hàng trong tiệm
ひ ぎ し ゃ 被疑 者 Nghi ngờ
た い ほ 逮捕 Bắt giữ
ほ し ゃ く 保 釈 Tiền thế chân
ば つ Trừng trị
し け い 死刑 Bản án tử hình
し ゅ う し ん け い 終身 刑 Tù chung thân
ち ょ う え き 懲 役 Tù lao động khổ sai tại
き ん こ 禁 固 Phạt tù không ít lao động khổ sai
ほ ご か ん さ つ 保護 観 察 Thời gian tập sự

Luật doanh nghiệp

かいしゃほう 会社法 Luật doanh nghiệp
ば っ き ん 罰金 Tốt
か い し ゃ 会 社 Công ty
ご う め い か い し ゃ 合 名 会 社 Công ty
ご う し が い し ゃ 合資 会 社 Hợp tác hạn chế
か ぶ し き が い し ゃ 株式会社 Công ty
ゆ う げ ん か い し ゃ 有限会社 Công ty TNHH
せ つ り つ 設立 Tập đoàn
て い か ん 定 款 Điều lệ thành lập
ゆ う げ ん せ き に ん 有限 責任 Trách nhiệm hữu hạn
と り し ま り や く 取締 役 Giám đốc
と り し ま り や く か い 取締 役 会 Ban giám đốc
と り し ま り や く か い ち ょ う 取締 役 会長 Chủ tịch hội đồng quản trị

Sở hữu trí tuệ

知的財産 Sở hữu trí tuệ
著作 権 Bản quyền
所有者 Chủ (quyền)
侵害 Sự vi phạm
特許 Bằng sáng chế
特許 出 願 Ứng dụng bằng sáng chế
特許 出 願 中 Bằng sáng chế đang chờ giải quyết
弁 理 士 Luật sư bằng sáng chế
特許 審査 間 Bằng sáng chế giám khảo
特許 局 Đặc quyền về việc chế tạo
保護 Sự bảo vệ
商標 Thương hiệu
登録 Đăng ký

Mong rằng bài viết này sẽ hữu ích với những bạn đang trong quá trình tích lũy vốn từ vựng của mình, đặc biệt là trau dồi từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Pháp luật.

Nguồn: Minder

Có thể bạn quan tâm
(Visited 15 times, 1 visits today)