9:03 chiều | 11 Tháng Mười, 2019

Khoảng 7400 vụ mất điện đã xảy ra ở Tokyo

Dưới ảnh hưởng của cơn bão số 19, có khoảng 7400 vụ mất điện ở khu vực đô thị Tokyo. Ngoài công việc phục hồi của TEPCO, có nguy cơ thiệt hại cho dây điện và cứ thế sẽ lan rộng nếu gió mạnh hơn trong tương lai.

K10012124571_1910120716_1910120717_01_02

Tính đến 11:30 sáng, 4400 hộ gia đình đã mất điện ở tỉnh Chiba, bao gồm thành phố Sakura và thành phố Ichihara.

Ở tỉnh Ibaraki, khoảng 1000 đơn vị, ở tỉnh Yamanashi, khoảng 800 đơn vị, ở tỉnh Kanagawa, khoảng 700 đơn vị, và ở tỉnh Saitama và tỉnh Shizuoka, mỗi đơn vị có khoảng 200 đơn vị bị mất điện.

Trong tương lai, nếu gió mạnh hơn, có thể dự kiến sẽ xảy ra thiệt hại, chẳng hạn như dây điện bị cắt hoặc các cực tiện ích rơi xuống, điều này có thể làm tăng số lần mất điện.

TEPCO đang trong tình trạng báo động và đang trong tình trạng báo động trong tình trạng mất điện kéo dài do cơn bão số 15 gây ra vào tháng trước.

Khoảng 17.300 người, vượt qua cuộc khảo sát trước đó, sẽ chờ đợi tại trụ sở ở quận Tokyo-ku, Tokyo, cũng như các văn phòng chi nhánh ở quận Chiba và Kanagawa, v.v., và trong trường hợp mất điện, tình hình sẽ được hiểu và khôi phục.

Ngoài ra, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp sẽ chuẩn bị cử tối đa 300 nhân viên tới chính quyền địa phương trong trường hợp mất điện quy mô lớn, và sẽ thu thập thông tin và điều phối các công ty điện lực với chính quyền địa phương.

Trong cơn bão, dây điện có thể bị cắt và rủ xuống do gió mạnh, hoặc cây hoặc biển hiệu có thể tiếp xúc với dây điện. Tuy nhiên, TEPCO đang kêu gọi bạn không được đến gần hoặc chạm vào nó vì nguy cơ bị điện giật.

Nguồn: NHK

Có thể bạn quan tâm
(Visited 432 times, 1 visits today)